new                 neu

Bharata Natyam
oil on canvas 50 x 50 cm